Danh mục: HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ

đồng hồ đồng bộ thời gian với Server NTP GPS của iCall có khả năng chống nhiễu cao, phù hợp với môi trường công nghiệp, có độ bền cao

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN QUA INTERNET

Đồng hồ đồng bộ thời gian là giải pháp được lựa chọn sử dụng hàng [...]