Tag Archives: thiết bị gọi số thứ tự bê

TIẾP TỤC SỬ DỤNG MÔ HÌNH XẾP HÀNG CHỜ TRUYỀN THỐNG SẼ GIẾT CHẾT ĐƠN VỊ CỦA BẠN

mo-hinh-xep-hang-cho-truyen-thong

Mô hình xếp hàng chờ truyền thống được đa số các đơn vị sử dụng từ trước đến nay. Sở dĩ  được sử dụng một cách rộng rãi vì nó hoàn toàn không mất chi phí đầu tư, không mất thời gian lắp đặt và vận hành. Xếp hàng chờ truyền thống hiện hữu ở […]