Tag Archives: hệ thống gọi số

HỆ THỐNG LẤY SỐ

Hệ thống lấy số

Hệ thống lấy số là giải pháp thông minh được Trung tâm y tế quận 9 lựa chọn sử dụng. Nhằm thay thế cho mô hình phục vụ truyền thống. Thay vì bệnh nhân phải xếp hàng chờ, chen lấn, tranh giành vị trí đứng thì với hệ thống, bệnh nhân chỉ cần lấy phiếu […]